Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Bližšie informácie o knižnici:

Podduklianska knižnica vo Svidníku v zmysle Zriaďovacej listiny vydanej Prešovským samosprávnym krajom KUL – 2002/000153/17 zo dňa 1. apríla 2002 plní funkciu regionálnej, kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcie v oblasti knižničnej, bibliografickej, koordinačnej, vydavateľskej, metodickej a vzdelávacej činnosti pre územné celky okresov Svidník a Stropkov. Zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jedinečnosťou knižnice je mobilná knižnica - bibliobus, ktorým poskytujeme knižnično-informačné služby pre obyvateľov obcí v regióne.


Adresa: 8. mája 697/55, Svidník
Telefónny kontakt: 054/7882190
Emailový kontakt:
Webové sídlo: www.podduklianskakniznica.sk