Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Časté otázky

 • Otázka: Ako sa môže knižnica pripojiť k portálu Spýtajte sa knižnice?

  Odpoveď: Knižnica, ktorá má záujem o pripojenie na portál, to oznámi SNK na adrese: s kontaktom poverenej osoby alebo pracoviska.


 • Otázka: Aké sú otváracie hodiny vašej knižnice?

  Odpoveď: Informáciu o otváracích hodinách každej knižnice nájdete v popise jednotlivých knižníc.


 • Otázka: Ako rýchlo dostanem odpoveď na otázku?

  Odpoveď: Odpoveď dostanete do 3 pracovných dní a pri zložitejších do 7 pracovných dní.


 • Otázka: Ako dlho sa uchovávajú otázky v archíve?

  Odpoveď: Otázky a odpovede sa zatiaľ uchovávajú v archíve bez časového obmedzenia.


 • Otázka: Poskytnutý zoznam literatúry je veľmi stručný. Chcem podrobnejšiu odpoveď.

  Odpoveď: Vaša otázka presahuje možnosti služby Spýtajte sa knižnice, pretože je požiadavkou o rešerš. Obráťte sa na rešeršné služby knižnice.


 • Otázka: Na aké informácie sa môžem pýtať prostredníctvom portálu Spýtajte sa knižnice?

  Odpoveď: Otázky by sa mali týkať služieb knižnice, výberu základných zdrojov k danej téme alebo základných faktografických údajov.