Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

O službe – Používatelia

Portál Spýtajte sa knižnice Vám pomôže pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré súvisia so službami knižnice. Otázku môžete poslať ktorejkoľvek zo zapojených knižníc. Odpoveď dostanete do 3 pracovných dní, pri zložitejších otázkach do 7 pracovných dní. Ak vám odpoveď v stanovenom termíne nepríde, kontaktujte nás na e-mailovej adrese:

Odpovedáme na otázky zamerané na:

 • služby knižnice
 • výber základných zdrojov k danej téme (maximálne 5 bibliografických záznamov)
 • základné faktografické údaje

Vzory otázok:

 • Aké knihy, časopisy alebo databázy by ste mi poradili k tejto téme?
 • Kde nájdem knihu...
 • Kde nájdem články zo zahraničných overených zdrojov?
 • Ako si vyhľadám a zapíšem citácie v tejto databáze?

Neposkytujeme:

 • lekárske, ekonomické a právne rady
 • genealogické služby (zostavenie rodokmeňa)
 • zostavenie bibliografie
 • komplexné vypracovanie rešerše (v tomto prípade sa môžete obrátiť na rešeršné služby knižnice)