Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

O službe – Knižnice

Služba Spýtajte sa knižnice poskytovaná prostredníctvom portálu www.spytajtesakniznice.sk je bezplatná. Správcom portálu je Slovenská národná knižnica (SNK).

Knižnica, ktorá má záujem o pripojenie na portál, to oznámi SNK na adrese: s kontaktom poverenej osoby alebo pracoviska.

Zúčastnená knižnica si môže zvoliť vednú oblasť, z ktorej bude poskytovať odpovede na otázky používateľov. Knižnica rozhodne, či bude odpovedať i na otázky súvisiace s inými službami knižnice (napr. požiadavka na predĺženie výpožičnej lehoty, na poskytnutie kópií, rešerší a pod.). Ak otázky pošle na vybavenie na príslušné pracovisko knižnice, bude o tom používateľa informovať. Knižnica sa zaväzuje odpovedať na otázky používateľov v stanovenej lehote (3 resp. 7 pracovných dní).

Pre viac informácií o fungovaní portálu kontaktujte: