Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Téma: etymológia slova

Otázka:

Krásny deň, viete mi, prosím Vás, povedať, ako vzniklo slovo tehotenstvo, aký je pôvod slova. Ďakujem a ostávam s pozdravom.


Odpoveď:

Dobrý deň,
v Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny (KRÁLIK, Ľubor. Bratislava: Veda, 2015. ISBN 9788022414937) píšu:

tehotný, v spojení t-á žena (od 15. stor.) ∙ Etymologicky ťahotný (dnešné te- podľa českého těhotný?), od *ťahota 'ťarcha, ťažoba', ktorého východiskom je praslovanské *tęg-ota, odvodené od praslovanského *tęgъ 'ťažký' – všetko od indoeurópskeho *tengh- 'ťahať, naťahovať, napínať'.

Viac by Vám snáď vedeli povedať v jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV https://www.juls.savba.sk/poradna.html

Prajem pekný deň

Ľudovít Zupko
vedúci Odd. konzultačných služieb UKB
www.ulib.sk

Naposledy upravené: 03.03.2023 11:37
Univerzitná knižnica v Bratislave