Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Bližšie informácie o knižnici:

Mestská knižnica je verejná knižnica, ktorá zabezpečuje prístup k poznatkom, informáciám a celoživotnému vzdelávaniu poskytovaním rôznych zdrojov a služieb. Je kultúrnou organizáciou, ktorá má v meste a regióne dolné Kysuce svoje nezastupiteľné miesto a plní aj funkciu komunitného centra. Cieľom služieb je uspokojovať potreby jednotlivcov a skupín týkajúcich sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času. Knižnica získava, spracováva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby s ohľadom na potreby používateľov a spoločnosti. Knižnica organizuje a zabezpečuje ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia.


Adresa: Belanského 9, Kysucké Nové Mesto
Telefónny kontakt: 0414212732
Emailový kontakt:
Webové sídlo: wwww.kniznica.kysuckenovemesto.sk

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto