Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Bližšie informácie o knižnici:


Adresa: Lazovná 9, Banská Bystrica 975 58
Telefónny kontakt: +421 48 415 5111, +421 48 471 0769
Emailový kontakt:
Webové sídlo: https://www.svkbb.eu/

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici