Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Národný inštitút vzdelávania a mládeže - Oddelenie knižničných a informačných služieb

Bližšie informácie o knižnici:

(do r. 2021 Slovenská pedagogická knižnica)


Adresa: Hálova 6, 851 01 Bratislava
Telefónny kontakt: +421 2 68 208 615
Emailový kontakt:
Webové sídlo: www.nivam.sk