Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Univerzitná knižnica v Bratislave

Bližšie informácie o knižnici:

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, pretože vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu i používateľského zázemia.

Otváracie hodiny:
pondelok 12,00 - 21,00
utorok 9,00 - 21,00
streda 9,00 - 21,00
štvrtok 9,00 - 21,00
piatok 9,00 - 21,00
sobota 10,00 - 18,00


Adresa: Michalská 1, 814 17 Bratislava
Webové sídlo: www.ulib.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave