Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Mestská knižnica Dubnica nad Váhom

Bližšie informácie o knižnici:

Knižnica má k dispozícii fond vo veľkosti takmer 50 000 dokumentov, rozdelený do troch samostatných oddelení - oddelenia beletrie, náučnej literatúry a oddelenia pre deti a mládež. Okrem knižnično-výpožičných služieb sa venuje aj príprave širokej škály podujatí pre všetky vekové skupiny.

Otváracie hodiny:
Pondelok, streda, piatok: 10.00 h - 18.00 h
Štvrtok: 10.00 h - 16.00 h
Obedná prestávka: 11.30 h - 12.00 h


Adresa: Pionierska 396
Telefónny kontakt: +4214455737
Emailový kontakt:
Webové sídlo: kniznica.dubnica.eu

Mestská knižnica Dubnica nad Váhom