Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Knižnica Jána Henkela v Levoči

Bližšie informácie o knižnici:


Adresa: Námestie Majstra Pavla 58
Telefónny kontakt: 0910788895
Emailový kontakt:
Webové sídlo: www.kniznicalevoca.sk