Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Akademická knižnica, Materiálovotechnologická fakulta STU

Bližšie informácie o knižnici:


Adresa: Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava
Emailový kontakt:
Webové sídlo: www.kniznica.mtf.stuba.sk