Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Bližšie informácie o knižnici:

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi odpovedá na otázky, ktoré sa týkajú knižnice, jej fondu a poskytovania služieb. Odpovedá aj na otázky zamerané na regionálne dokumenty v rámci okresov Prievidza a Partizánske.
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi má dve pracoviská. Úseky knižnice sídlia v samostatných budovách v rôznych častiach mesta.

OTVÁRACIE HODINY
Záhradnícka ulica 21 - Úsek práce s dospelými čitateľmi a Úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov

Po - Pia: 9:00 - 18:00 hod.
So: 8:00 - 12:00 hod.

Košovská cesta 9 - Úsek spoločensko-vednej a regionálnej literatúry

Po - Pia: 09:00 - 17:00 hod.
So: 8:00 - 12:00 hod.

V nedeľu a vo sviatok sú všetky úseky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi zatvorené.


Adresa: Záhradnícka ulica 21, 971 01 Prievidza Košovská cesta 9 , 97101 Prievidza
Telefónny kontakt: košovská cesta 046/ 542 25 38 , záhradnícka ulica 046/ 542 22 29 / 0901 918 838
Emailový kontakt:
Webové sídlo: www.hnkpd.sk

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi