Základné informácie

Vitajte na celonárodnom portáli služby Spýtajte sa knižnice. Táto služba Vám pomôže pri výbere kníh, hľadaní informačných zdrojov, vyhľadávaní v databázach ako i pri hľadaní odpovede na Vašu otázku súvisiacu so službami knižnice. Otázku môžete poslať konkrétnej knižnici, ktorej fondy sú zamerané na predmet Vášho záujmu. Odpoveďou na otázku je:

  • Zoznam základnej literatúry k zvolenej téme (maximálne 5 bibliografických záznamov)
  • Faktografický údaj z odboru
  • Odkaz na ďalšie služby knižnice
  • Odkaz na inštitúciu, ktorá sa špecializuje na predmet Vášho záujmu

Odpoveď dostanete do 3 pracovných dní, pri zložitejších otázkach do 7 pracovných dní. Ak nedostanete odpoveď v stanovenom termíne, pozrite sa do položky Nedoručené odpovede.

LOGÁ na stiahnutie

Logo si môžete stiahnuť kliknutím na ikonku. Zobrazí sa obrázok, ktorý si uložíte ako *.jpg.  Následne si ho môžete upraviť do vlastnej požadovanej veľkosti.

Slovenská verzia/Slovak version
Anglická verzia/English version

 

 

Počet návštev:   5068 unikátne  /  6514 zobrazenia