Základné informácie

Vitajte na celonárodnom portáli služby Spýtajte sa knižnice. Táto služba Vám pomôže pri výbere kníh, hľadaní informačných zdrojov, vyhľadávaní v databázach ako i pri hľadaní odpovede na Vašu otázku súvisiacu so službami knižnice. Otázku môžete poslať konkrétnej knižnici, ktorej fondy sú zamerané na predmet Vášho záujmu. Odpoveďou na otázku je:

 • Zoznam základnej literatúry k zvolenej téme (maximálne 5 bibliografických záznamov)
 • Faktografický údaj z odboru
 • Odkaz na ďalšie služby knižnice
 • Odkaz na inštitúciu, ktorá sa špecializuje na predmet Vášho záujmu

Odpoveď dostanete do 3 pracovných dní, pri zložitejších otázkach do 7 pracovných dní. Ak nedostanete odpoveď v stanovenom termíne, pozrite sa do položky Nedoručené odpovede.

 

 

Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská národná knižnica má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového portálu (webového sídla) v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webový portál (webové sídlo)  http://www.spytajtesakniznice.sk/

 

Stav súladu

Tento webový portál (webové sídlo) je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie:

 

 • nie všetky funkcie obsahu, ako aj všetky položky na webovej stránke možno obsluhovať a riadiť

  prostredníctvom klávesnice;

 • obrázky nemajú alternatívny popis;

 • hlavné logo nie je ani označené ako H1;

 • farebné kombinácie pozadia a popredia neposkytujú dostatočný kontrast; - dôležité informácie

  nie sú dostatočne zvýraznené;

 • niektoré obsahové časti neobsahujú správnu štruktúru nadpisov – H1, H2, H3;

 • nesprávne označenie zoznamov, položky zoznamu neobsahujú značky <ul>, <ol>, <dl>;

 • formulárové prvky na web stránke nemajú definované elementy LABEL;

 • nie všetky stránky webového sídla majú definované nadpisy (TITLE);

 • pri zadaní textu alebo iného obsahu do príslušného vypĺňateľného prvku formuláru nie je zle

  vyplnená položka zreteľne označená a chyba nie je používateľovi popísaná vo forme textu;

 • text odkazu nie je od okolitého textu odlíšený aj iným prvkom než farbou;

 • formulárové prvky neupozorňujú na povinné polia – pred a po odoslaní;

 • niektoré obsahové časti neobsahujú správnu štruktúru číslovaných a nečíslovaných zoznamov;

 • veľkosť písma je uvedená v absolútnych jednotkách, nie relatívnych;

 • tabuľka nemá v kóde definované bunky hlavičky;

 • textová verzia web stránky nie je plnohodnotnou náhradou webového sídla;

 • odkazy na stiahnutie súborov nie sú doplnené o typ a veľkosť súboru;

 • z niektorých odkazov nie je jasné kam bude daný odkaz smerovať;

 • webový portál (webové sídlo) nemá mechanizmus a možnosť preskočenia odkazov/navigácie

  a rýchleho prechodu na obsah stránky;

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového portálu (webového sídla) nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: sluzby@snk.sk. Správcom webového portálu (webového sídla) je Slovenská národná knižnica.

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.11.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2012 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

 

 

Syndikovať obsah
Počet návštev:   124 unikátne  /  131 zobrazenia