Názvy miest

BANSKÁ BYSTRICA
Akademická knižnica Akadémie umení
Štátna vedecká knižnica
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela


BARDEJOV


BRATISLAVA
Centrum vedecko-technických informácií SR
Slovenská pedagogická knižnica
Univerzitná knižnica
Ústredná knižnica SAV


BYTČA
Mestská knižnica


ČADCA


DOLNÝ KUBÍN


DUNAJSKÁ STREDA
Žitnoostrovná knižnica


HLOHOVEC
Mestské kultúrne centrum - Knižnica


HUMENNÉ


KOMÁRNO


KOŠICE


KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Mestská knižnica


LEVICE


LEVOČA


LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika


LUČENEC
Novohradská knižnica


MARTIN
Slovenská národná knižnica


MICHALOVCE
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického


NITRA
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU
Knižnica Agroinštitútu


NOVÉ ZÁMKY


PEZINOK
Malokarpatská knižnica


POPRAD


POVAŽSKÁ BYSTRICA
Považská knižnica


PREŠOV


PRIEVIDZA
Hornonitrianska knižnica


RIMAVSKÁ SOBOTA


ROŽŇAVA


RUŽOMBEROK


SENICA
Záhorská knižnica


STARÁ ĽUBOVŇA


SVIDNÍK
Podduklianska knižnica


TOPOĽČANY
Tríbečská knižnica


TREBIŠOV
Zemplínska knižnica


TRENČÍN
Verejná knižnica Michala Rešetku


TRNAVA
Akademická knižnica Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity 
so sídlom v Trnave
Knižnica Juraja Fándlyho


VEĽKÝ KRTÍŠ


VRANOV NAD TOPĽOU


ZVOLEN
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra


ŽILINA
Krajská knižnica

Počet návštev:   138 unikátne  /  145 zobrazenia